สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

เกี่ยวกับเรา

 • สำนักงานกิจศรีการบัญชี ให้บริการงานบัญชี บริการรับทำบัญชีครบวงจรแก่ลูกค้าที่ต้องการบริการรับทำบัญชีด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมมากว่า 30 ปี

 • สำนักงานกิจศรีการบัญชี มีสถานที่ตั้งของสำนักงานให้บริการรับทำบัญชีเป็นหลักแหล่งชัดเจน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก

 • สำนักงานกิจศรีการบัญชีคิดค่าบริการรับทำบัญชีในราคายุติธรรม ค่าบริการรับทำบัญชีไม่ถูกจนน่าตกใจ แต่เราพิจารณาค่าบริการรับทำบัญชีตามความเป็นจริง (ปริมาณเอกสาร) และให้เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย

 • สำนักงานกิจศรีการบัญชี มีบุคลากรที่มีประสพการณ์ในการให้บริการรับทำบัญชี พร้อมให้คำปรึกษาในการให้บริการรับทำบัญชี และคำแนะนำ โดยมีคุณสมบัติและได้รับการพัฒนาความรู้ในการให้บริการรับทำบัญชีอย่างต่อเนื่องตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

 • สำนักงานกิจศรีการบัญชี จัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ซึ่งเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดในการให้บริการรับทำบัญชี

 • เราให้บริการรับทำบัญชีด้วยงานรับทำบัญชีคุณภาพ และตรงต่อเวลาเสมอ

About us

  • KIJSRI Accounting Office can completely provide the services of accounting with faithfulness and fairness over 30 years

  • Our office is located in the center of Bangkok city therefor traveling is very convenient

  • Our service fee is reasonable that it is assessed by the amount of your transactions and the complexity of you business. The price is satisfied both parties.

  • Our staffs are the qualified accountants. All services are privide by well-experienced staffs who have been trained under Continuing Professional Development.

  • Our firm records your business transactions by using accounting software that was certified by the Revenue Department.

  • We can provide you with the timeliness and quality services.

IC License

CISA

ปรึกษา สอบถาม ขอรับเงื่อนไขการให้บริการพิเศษ ฟรี โทร 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
หรือ 088 108 1111

Any information or special offers (FREE) please call 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
or 088 108 1111

การชำระเงิน / PAYMENTบริการของเรา

สำนักงานกิจศรีการบัญชี :

บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร


สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร