สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

การชำระเงิน / How to pay

1. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในประเทศไทย / Payment by transferring money at local banks in Thailand.

2. ชำระเงินโดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตออนไลน์ผ่านระบบการชำระเงินของ THAI e-Pay / Payment by using credit cards or debit cards via THAI e-Pay online payment gateway.

IC License

 

CISA

เกี่ยวกับไทยอีเพย์

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2556 เป็นผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์แห่งแรกของเมืองไทย ดำเนินการภายใต้ระบบชื่อ“Thaiepay.com “ ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการมานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา โดยให้บริการระบบชำระเงินทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บิตคอยน์ (Bitcoin), เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเครื่องรับชำระบัตรเครดิตผ่านมือถือ (mPOS)

             บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Service Provider License) ประเภทบัญชี ค(3) 004/2557 จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแล

 

What is Thai e-Pay ?

Pay Solutions Co, Ltd, established in 2013, is a Thailand’s pioneer provided e-Payment service under the headquarter “Thaiepay.com” that experiences for more than 10 years, since 2003. The company provides both offline and online payment service such as Credit card, Debit card, Bitcoin, and mPOS (mobile payment online service)

             Company received E-Payment Service Provider License type C 004/2014 From the Electronic Transactions under The Bank of Thailand.

การชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ (PAYMENT GATEWAY) ที่เว็บไซต์ของเรา มีความปลอดภัยสูง โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านทำการชำระเงิน จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ มาตรฐานระดับสากล

PAY THROUGH PAYMENT GATEWAY: AT OUR WEBSITE, WE OFFER THE HIGH SECURITY BY KEEPING YOUR INFORMATION FOR THE TOP SECRET WITH INTERNATIONAL STANDARD.

 ***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำรายการชำระเงิน***
***Please fill in your information before making online payment.***

 

 

กรุณากรอกข้อมูลในช่องรายละเอียดสินค้าก่อนทำรายการให้ครบถ้วนทุกครั้ง (ในหน้าถัดไป) ได้แก่
1. ชื่อผู้ติดต่อ
2. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
3. อีเมล์ที่ติดต่อได้
4. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ชื่อร้านค้าหรือบริษัท, เลขที่อ้างอิง (ใบแจ้งหนี้), รายละเอียดการจ่ายเงิน, จำนวนเงินที่ชำระ เป็นต้น

 

Please fill in all important information in the Product detail box before making payment (next page) 
1. Name of contact person
2. Telephone number
3. E-mail Address
4. Other information such as your company’s name, reference no. (Invoice number), the detail for payment, payment amount etc.

 

***การชำระผ่านระบบออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบรับชำระจะมีการคิดค่าธรรมเนียม***
***Service charges for using online payment will be charged by the collector.**

ปรึกษา สอบถาม ขอรับเงื่อนไขการให้บริการพิเศษ ฟรี โทร 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
หรือ 088 108 1111

Any information or special offers (FREE) please call 02 249 4519, 02 107 3210, 02 107 3344
or 088 108 1111

 


บริการของเรา

สำนักงานกิจศรีการบัญชี :

บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร


สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร